Przedszkole nr 87 w Poznaniu

projekt YALE


Z przyjemnością informujemy, że nasze Przedszkole bierze udział w międzynarodowym Projekcie YALE - Małe Dzieci jako Aktywne Osoby Odkrywające swój Świat.

Poprawa jakości edukacji przedszkolnej - budowanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wdrażanie aktywnych metod uczenia się. YALE to międzynarodowy projekt realizowany przez miasta Poznań i Berlin, którego celem jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej. Istotą projektu jest promowanie aktywnych metod uczenia się u małych dzieci, opartych na m.in. projektach edukacyjnych. Dzięki tym metodom dzieci stają się “aktywnymi uczniami”, zdobywając szerokie kompetencje i umiejętności niezbędne w osiągnięciu sukcesu w dorosłym życiu.

Cele partnerstwa:
Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i polityk edukacyjnych zarówno między władzami oświatowymi jak i kadrą edukacyjną przedszkoli, przyczyni się do stworzenia warunków dla efektywnego wdrażania metody projektów w przedszkolach.
Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla kadry edukacyjnej przedszkoli, poprzez wizyty studyjne, wymianę doświadczeń i szkolenia w zakresie metody projektów, ułatwi nauczycielom zastosowanie tej metody w pracy z dziećmi.
Opracowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi i udokumentowanie najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem metody projektów w przedszkolach przez polsko-niemiecki zespół ekspertów (przedstawiciele władz oświatowych, nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, eksperci i trenerzy). Opublikowanie i upowszechnienie rezultatów projektu w formie podręcznika dobrych praktyk (w języku polskim, angielskim i niemieckim), służącego zarówno jako zbiór wskazówek dla przedstawicieli władz oświatowych jak również jako praktyczny materiał szkoleniowy dla przedszkoli.
Skład partnerstwa:
Władze oświatowe:
- Miasto Poznań / Urząd Miasta Poznania
- Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin

Przedszkola:
- Przedszkole nr 46, Poznań
- Przedszkole nr 42 “Kwiaty Polskie”, Poznań
- Przedszkole nr 87 im. „Jacusia i Agatki,” Poznań
- Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin
- Kita Brauereihof - Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin
- Kita Löwenzahn - Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin
- Kita Sausewind – Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin
Instytucje badawcze i szkoleniowe:
- Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, Poznań
- Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA gGmbH) an der Freien Universität Berlin, Berlin

Czas realizacji projektu:
08/2013 – 07/2015

Główne działania planowane w projekcie:
Międzynarodowe spotkania partnerów i wizyty studyjne dla przedstawiciele instytucji partnerskich w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz lokalne spotkania i praca ekspertów. Warsztaty edukacyjne i inne działania szkoleniowe dla kadry przedszkolnej (dyrektorów i nauczycieli) służące wzmocnieniu ich kompetencji w zakresie aktywnych metod uczenia się u dzieci. Opracowanie podręcznika dobrych praktyk dla kadry przedszkolnej opisującego innowacyjne metody pracy z dziećmi oraz organizacja międzynarodowego seminarium w Poznaniu popularyzującego rezultaty projektu.

Przybliż
Zmień kontrast