Przedszkole nr 87 w Poznaniu

koncepcja

Szanowni Państwo

Ogłaszamy wygenerowane z systemu Nabór:

•         listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 87

•         niezakwalifikowanych – przesuniętych do innych Przedszkoli zgodnie z podanymi preferencjami

•         niezakwalifikowanych

170 pkt. to minimalna ilość, uprawniająca do kwalifikacji do Przedszkola nr 87

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest potwierdzenie woli przyjęcia do dnia 21 kwietnia 2021r.

Rodzice, którzy mają dostęp do konta dziecka w systemie Nabór mogą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka elektronicznie w systemie zgodnie z załączoną instrukcją do pobrania tutaj

Rodzice, którzy nie mają dostępu do konta w systemie Nabór przynoszą wypełniony dokument ( do pobrania w holu przedszkola  lub  tutaj  podpisany przez obojga rodziców /opiekunów  do dnia 21 kwietnia 2021r.

Listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych   do przedszkola komisja rekrutacyjna poda do wiadomości 26 kwietnia o godz. 12.00 na stronie internetowej oraz przy wejściu do budynku przedszkola .

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

•         W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (od 26 kwietnia) rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

•         Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia potrzymania uzasadnienia.

BRAK ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnego przedszkola Rodzic otrzyma imienne skierowanie dla swojego dziecka do

Skierowania będą sporządzane w dniach od 20 maja do dnia 16 czerwca 2021r.Szanowni Rodzice

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania znajdziecie na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

WAŻNE - >klauzula informacyjna<

Kochani Rodzice

W naszym przedszkolu od Dziecka wszystko się zaczyna. Podejmowane przez nas działania mają na celu zaspokojenie wszystkich jego potrzeb. Dlatego my, pracownicy przedszkola, nieustannie podnosimy swoje umiejętności i poszukujemy nowatorskich metod pracy z małym dzieckiem. Bierzemy udział w różnorodnych szkoleniach i projektach. Między innymi uczestniczyliśmy w projekcie „Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej – poznańskie centra wymiany doświadczeń”, który był realizowany przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania  w latach 2016-2019. Celem projektu było wprowadzenie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w aranżacji przestrzeni przedszkolnej na bazie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z berlińskimi przedszkolami.Jasna przestrzeń  w salach dzieci pozbawiona jest nadmiaru bodźców , nie przytłacza, daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala na swobodną eksplorację, zabawy twórcze, rozwój wszystkich zmysłów i wyobraźni. Jest tak zorganizowana by dzieci nie napotykały na żadne ograniczenia i bariery, co wspiera ich samodzielność i niezależność.A co na temat przedszkola mówią dzieci?

- w przedszkolu są wszystkie książki i słucham jak pani je czyta,
- ja mam w przedszkolu swoich ulubionych kolegów i się z nimi bawię,
- w przedszkolu gramy i śpiewamy dzieciowe piosenki ,
- można pobudować z klocków z kolegą i że można razem porysować kredkami,
- lubię się bawić w kuchni w restaurację,
- uwielbiam obiady i zupy,
- w przedszkolu można się fajnie bawić,
- lubię klocki waflowe,
- lubię biegać w ogródku, zjeżdżać na zjeżdżalni, bawić na dworze samochodem i wchodzić na górkę,
- lubię być w ogrodzie bo można chować się tam do domów.
A skoro o ogrodzie mowa - tam też w ostatnich latach nastąpiły zmiany.Na terenie ogrodu przedszkolnego powstały mikroinstalacje (demonstratory) w  ramach kolejnego projektu realizowanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta mającego na celu promowanie wśród najmłodszych wrażliwości na przyrodę i wiedzę na temat naturalnych procesów przyrodniczych, które zachodzą wokół nas. Powstał ogród naturalny  dający dzieciom nieograniczone możliwości badawcze, obserwacji przyrody, zjawisk atmosferycznych, hodowli roślin, zabaw piaskiem, wodą. Naturalna przestrzeń wykorzystująca kłody, pnie, ścieżki podniesione czy  ścieżkę bosych stóp tworzy warunki  do  takich zabaw ruchowych, które są  wyzwaniem  dla dzieci. Dzięki nim nasze przedszkolaki  mogą wykorzystywać swoje aktualne  możliwości  i  rozwijać umiejętności.

 

Od wielu lat prowadzimy współpracę  z Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, której  efektem między innymi jest wprowadzenie wiodącej w naszym przedszkolu formy pracy z dziećmi – Metody Projektów (szeroko opisanej w zakładce „OFERTY”)Dbając o wszechstronny i prawidłowy rozwój naszych dzieci prowadzimy również zajęcia dodatkowe takie jak:
-  rytmika,
- terapia logopedyczna,
- terapia pedagogiczna ,
- gimnastyka korekcyjna.

Dużym atutem naszego Przedszkola jest domowa kuchnia, posiłki przygotowywane są na miejscu.
Kształtujemy u Dzieci nawyki zdrowego żywienia poprzez prowadzenie warsztatów kulinarnych.

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Zabawy matematyczne dla dzieci 5-6 letnich

 1. 1.  ORIENTACJA PRZESTRZENNA

czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje. W pierwszej kolejności dziecko uświadamia sobie położenie przedmiotów wokół siebie, w stosunku do własnego ciała, znacznie później potrafi określić stosunek między przedmiotami na podstawie położenia pierwszych względem innych.

 Lewo –prawo

Dziecko wykonuje kilka podskoków, by przyspieszyć akcję serca. Wskazuje, gdzie bije serce. Rękę bliższą sercu zostawiamy na tym miejscu, bierzemy frotkę lub opaskę odblaskową i zakładamy na tę rękę. Informujemy dziecko - to lewa ręka. Zobaczymy co mamy po lewej stronie? (lewe ucho, oko, itp.). Wyciągnij do przodu lewą rękę - pokaż i powiedz, co widzisz po lewej stronie? To samo robimy z prawą stroną, ręką – frotka w tym czasie cały czas pozostaje na lewej ręce.

Marsz pod dyktando

Utrwalenie stron (z frotką/opaską na lewej ręce). Dziecko porusza się zgodnie z instrukcją osoby dorosłej: idź w lewo 3 kroki, idź do tyłu 2 kroki... do przodu 4 kroki...teraz 1 krok w prawo, itd.

Taniec połamaniec

Kształtowanie świadomości własnego ciała. Rodzic prosi, aby dziecko poruszało wskazanymi częściami ciała w rytm muzyki. Tańczą kolejno: głowa, szyja, ramiona, ręce, dłonie, palce, tułów, biodra, nogi, stopy.

 1. RYTMY

Traktowane jako sposób rozwijania umiejętności skupienia uwagi  na prawidłowościach i korzystania z niej w różnych sytuacjach. Rytm jest obecny w wielu formach aktywności człowieka. Język, którym się posługujemy również ma określony rytm i melodię. Matematyka także wypełniona jest rytmami. Swoje działania rozpoczynamy od układania prostych i krótkich ciągów powtarzalnych układów, by zakończyć na tych nieco bardziej skomplikowanych.

Kolorowe rytmy

Mama lub tata przygotowuje koraliki, klocki w różnych kolorach lub kształtach. Układa przed dzieckiem wzór, np. klocek żółty – klocek czerwony - klocek zielony - klocek żółty – klocek czerwony itd. albo samochód – koralik – guzik – samochód itd. Dziecko kontynuuje rytm, a potem wymyśla kolejny wzór dla rodzica.

PRZYCZYNA I SKUTEK. PRZEWIDYWANIE NASTĘPSTW

przedszkolaki mają już świadomość, że ciekawość i głód wiedzy można zaspokoić zadając pytania dorosłym. Oczekują od nich stosownych odpowiedzi i wyjaśnień. Nie trzeba więc ani zachęcać dzieci do zadawania pytań, ani też uczyć, jak mają je konstruować. Wystarczy, żeby dorosły akceptował dziecięce pytania i udzielał takich odpowiedzi, które zaspokoją ciekawość dziecka i skłonią je do następnych dociekliwych pytań.

Eksperymentowanie

Przy stoliku przygotowujemy pojemnik z wodą i łyżeczki, dziecko  kosztuje wodę, określa jej smak, zapach, kolor. Następnie do pojemnika z wodą wsypujemy sól, cukier, wspólnie obserwujemy rozpuszczanie się soli w wodzie, kosztujemy, określamy smak, zapach, kolor.

Przygotowujemy  worek z różnymi przedmiotami, dziecko losowo wybiera przedmioty i określa jego cechy, podaje propozycje zmian  np. plastikowa łyżeczka  złamana  - można ją skleić, ale nie będzie już taka sama, gąbka – można ją zgniatać a ona ciągle jest bez zmian (taka sama).

Co by było, gdyby…   Rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego, „ Co się może stać?, gdy.. Wspólne szukanie odpowiedzi na pytania.

 • Co by było gdyby w mieście nie było sygnalizacji świetlnej ?
 • Co by było , gdyby w naszym mieście nie było znaków drogowych
 • Co by było gdyby…..
 1. 3.  LICZENIE

a także dodawania i odejmowania – obejmuje proces  począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów przez liczenie na palcach aż do rachowania w pamięci.

Zabawa z kostkami

W pudełku leży dość sporo kasztanów, kamieni, klocków. Dziecko rzuca kostką i zabiera tyle przedmiotów, ile wypadło oczek. Następnie kostką rzuca dorosły. I tak do pustego pudełka. Na końcu szacujemy – kto ma więcej kasztanów? Na pewno? No to trzeba je policzyć! 

Winda

Zabawa w szacowanie, ćwiczenie pojęć więcej, mniej.

Najpierw ustalamy z dzieckiem ilość pięter, np. 10. Na miarce krawieckiej lub linijce pokazujemy dziecku, gdzie jest parter (czyli 0) oraz kolejne pietra. Na kartce piszemy, na którym piętrze zatrzymała się winda (np. 4), ale nie mówimy tego dziecku. To właśnie musi odgadnąć nasz przedszkolak. Kartkę odkładamy na bok. Klamerka przypięta do miarki to winda. Dziecko przypina klamerkę na wybranej cyfrze, a my mówimy więcej lub mniej, w zależności od sytuacji. Gdy dziecko wskaże właściwe piętro – sprawdza numer na kartce.

 1. 4.  UKŁADANIE I ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z TREŚCIĄ.

Tworzenie różnych historyjek, zakończonych pytaniem.

Bardzo ważne jest, by zachęcać dzieci do udzielania odpowiedzi na te pytania i zwracać uwagę na budowanie prawidłowej odpowiedzi. Doskonale byłoby, gdybyście Państwo podczas tego typu zabaw wykorzystywali liczmany, obrazki, rysunki lub przedmioty codziennego użytku, tak by wasze dziecko mogło zobrazować sobie to zadanie.

Przykłady zadań z treścią:

1)      W torbie są cukierki. Trzeba je sprawiedliwie rozdzielić pomiędzy dorosłymi i dziećmi. Czy masz jakiś pomysł jak to zrobić?

2)      Przyjadą do nas goście. Nas jest …., a ich 3. Na ile osób trzeba nakryć stół do obiadu? Ile potrzebujesz talerzy, widelców, łyżek i noży?

3)      Tata i Tomek pojechali do lasu na grzyby. Tata znalazł 5 grzybów, Tomek 2 grzyby. Ile grzybów znaleźli?

4)      Marta kupiła 1 kapustę i 6 ogórków. Ile warzyw kupiła Marta?

 1. KLASYFIKACJA

wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dzieciom dotworzenia pojęć. Jest to wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach. Skupiamy się na klasyfikowaniu z uwzględnieniem jednej bądź dwóch cech przedmiotów (klasyfikowanie wg wielkości, koloru).

Zabawy z guzikami

Wysypujemy guziki i układamy spodeczki, następnie proponujemy dziecku „podzielmy guziki według kolorów, ale żeby nam się nie myliło, oznaczymy spodeczki” – kolorujemy kartoniki na takie kolory, w jakich mamy guziki i układamy obok spodeczków.

Proponujemy inny podział guzików, ze względu na liczbę dziurek, na kartonikach rysujemy tyle kropek, ile jest dziurek: jedną dla guzików z „pętelką”, dwie dla dwóch dziurek i cztery dla czterech.

Guziki można też podzielić ze względu na wielkość. Na 3 kartonikach rysujemy kółka – od najmniejszego do największego i dokonujemy podziału zbioru guzików ze względu na wielkość. W trakcie sortowania zapewne okaże się, że jest spory podzbiór guzików, których nie da się przyporządkować. Takie guziki odkładamy na osobny talerzyk.

INTUICJE GEOMETRYCZNE

W przypadku pojęć geometrycznych ważne są osobiste doświadczenia dzieci: manipulacje pozwalające porównywać przedmioty, dostrzegać i koncentrować się na cechach podobnych i nazywać je. Dzięki nim intuicyjne rozumienie sensu staje się bardziej precyzyjne i dziecko może już słowami uzasadnić, że dana nazwa określa obiekty podobne, że są one różne od innych, inaczej nazywanych. Wynika z tego, że dzieci budują swoją pojęciową wiedzę przechodząc od konkretnych doświadczeń, do uogólnienia.

Czarodziejski worek

Dziecko otrzymuje woreczek, w których znajdują się klocki w kształcie koła, kwadratu, prostokąta, trójkąta. figury geometryczne. Na hasło „Szukamy koła”, dziecko wyszukuje za pomocą dotyku odpowiedniej figury.

Ukryte figury

Dziecko wskazuje figury „ukryte” w kształtach różnych przedmiotów, np. koło „schowane” w talerzu, kwadratowa książka, prostokątna pólka, trójkątny dach, kula w piłce, walec w wałku do ciasta itp.

 DYŻUR LETNI W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Szanowni Rodzice,

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z COVID-19 wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy przedszkola m.in. w miesiącach wakacyjnych tj. lipcu i sierpniu 2020r.

 

Przedszkole Nr 87 będzie czynne 6 tygodni w terminie od 1 lipca 2020 do 11 sierpnia 2020r. i opieką będą objęte wyłącznie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w związku z maksymalnym zabezpieczeniem zdrowia dzieci, rodziców i pracowników.

 

Ze względu na brak możliwości przemieszczania się dzieci pomiędzy przedszkolami w okresie zamknięcia placówki tj. 12 - 31 sierpnia 2020r. nie będzie możliwości zapisania przez Państwa dziecka do innego przedszkola.

 

Na podstawie wytycznych GIS z dnia 4 czerwca 2020r. przedszkole nadal będzie funkcjonowało w określonym reżimie sanitarnym, w związku z tym w okresie wakacyjnym możemy przyjąć 48 dzieci. Nadal będą obowiązywały dotychczasowe procedury bezpieczeństwa dostępne dla Państwa na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole87.pl

 

Aby zapisać dziecko na okres wakacyjny w wyznaczonym terminie funkcjonowania przedszkola należy wypełnić: „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym” oraz oświadczenie zamieszczone na stronie internetowej i przesłać skanem na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do przedszkola zachowując określone procedury bezpieczeństwa do dnia 19 czerwca 2020r.

 

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub e- mailowo.

 

                                                                                                                                                                    Małgorzata Skrobek
Do pobrania:
Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny.pdf
Klauzula informacyjna Covid-19.pdf
Oświadczenie rodzica.pdf
Procedury bezpieczeństwa COVID-19.pdfZ okazji Dnia Dziecka życzymy Wam Kochane Przedszkolaki

wielu radosnych przygód i uśmiechu co krok

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE  OTWARCIA PRZEDSZKOLA DLA DZIECI W OKRESIE PANDEMII
Do pobrania:
Ankieta_covid-19.pdf
Klauzula_informacyjna_covid-19_13.05.2020-1
Oświadczenie_rodzica_covid-19.pdf
Procedury_bezpieczeństwa_covid-19.pdf
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W OKRESIE 6.05.20  - 24.05.2020R
Do pobrania


Szanowni Państwo

Ogłaszamy wygenerowane z systemu Nabór:

 • listę dzieci przyjętych do Przedszkola nr 87,
 •  listę dzieci nieprzyjętych do Przedszkola nr 87 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (od 20 kwietnia) rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia potrzymania uzasadnienia.(Procedura opisana jest w Informatorze w systemie NABÓR)

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenie epidemią i ograniczenia przemieszczania się odwołanie można składać  tylko drogą mailową : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BRAK ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnego przedszkola Rodzic otrzyma imienne skierowanie dla swojego dziecka do przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami.

Skierowania będą sporządzane w dniach od 19 maja do dnia 19 czerwca 2020r.

Do pobrania:
Lista dzieci nieprzyjętych
Lista dzieci przyjętych
Rekrutacja uzupełniająca


 

 WSZYSTKICH KTÓRZY CHCIELIBY BAWIĆ SIE RAZEM ZNAMI W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM
 ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 24 LUTEGO 2020r O GODZINIE 17.00

 

Motylki powoli myślą jak zakończyć projekt o kotach, ale wcześniej pojechały jeszcze wraz z Misiakami do Nowego Zoo zobaczyć jakie koty w nim mieszkają

 

Nasza karnawałowa zabawa była jak zwykle wspaniała. Najbardziej podobał nam się taniec z balonami.

 10 LUTEGO BALIK KARNAWAŁOWY - ZAPRASZAMY NASZE PRZEDSZKOLAKI DO WESOŁEJ ZABAWY

Karnawał to czas na wesołą zabawę. Motylki zaprosiły do wspólnej zabawy rówieśników z przedszkola nr 42.

     

Motylki zimę powitały nowym projektem. Postanowiły dowiedzieć się czegoś ciekawego o kotach, dlatego zaprosiły do przedszkola kilka kocich ekspertów. Szukały też informacji w książkach i Internecie.

   


KROK ZA KROKIEM IDZIE ROK, LECZ NIM NOWY ROK POWITAMY NAJJAŚNIEJSZEJ GWIAZDKI NA NIEBIE POSZUKAJMY I NIECH SPEŁNI NASZE NAJSKRYTSZE MARZENIE. RADOSNYCH, PEŁNYCH RODZINNEJ MAGII ŚWIĄT ŻYCZĄ:

DYREKCJA, DZIECI ORAZ PRACOWNICY NASZEGO PRZEDSZKOLA


Wszyscy wiemy jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego dlatego też nasze przedszkolaki wzięły udział w warsztatach podczas których poznały zasady segregowania odpadów i wykorzystywania surowców wtórnych.

  

Z okazji Świeta Pluszowego Misia w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy Dzień Otwarty pod hasłem "Dzień Pluszowego Zwierzaka". Przy tej okazji odbyła sie Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka wszystkich nowych "Jacusi i Agatek"

    

Jesień ma się ku końcowi, powoli zbliżają się gwiazdkowe święta, ale u nas cały czas wesoło. Odwiedził nas iluzjonista Brozi. Ale on czaruje!

  


Motylki na temat swojego pierwszego projektu wybrały "Buty". Między innymi zaprojektowały domowe kapcie, przeprowadziły ankietę wśród swoich rodziców i odwiedziły sklep z akcesoriami szewskimi.

     

Na dworze piękna jesień, a my zorganizowaliśmy pierwszy w tym roku szkolnym Dzień Otwarty. Świętowaliśmy Dzień Drzewa. Pani Asia przygotowała dla nas prezentację o drzewach, uczyliśmy się rozpoznawać przedmioty z drewna, zrobiliśmy makietę lasu i kompozycje z jesiennych darów.

   


Na dworze piękna jesień, a my zorganizowaliśmy pierwszy w tym roku szkolnym Dzień Otwarty. Świętowaliśmy Dzień Drzewa. Pani Asia przygotowała dla nas prezentację o drzewach, uczyliśmy się rozpoznawać przedmioty z drewna, zrobiliśmy makietę lasu i kompozycje z jesiennych darów.

    

Jesień powitaliśmy na wesoło. Co prawda pogoda zmusiła nas do pozostania w salach, ale gdy zobaczyła jak fantastycznie się bawimy to trochę nam odpuściła i zakończyliśmy zabawami w ogrodzie. Zabawy prowadziła grupa Swarożyc, a poczęstunek przygotowały przedszkolaki i rodzice. Dużym zainteresowaniem cieszył się też kiermasz domowych przetworów.

ZAPRASZAMY NA PIKNIK JESIENNY


W piątek 27 września organizujemy Piknik Jesienny. Zabawy dla całych
rodzin poprowadzi grupa Swarożyc. Planujemy razem z dziećmi przygotować
poczęstunek. Będą pyry z gzikiem i rogaliki z powidłami. Produkty do
przygotowania potraw zakupimy z  funduszy grupowych. Chcielibyśmy
również zorganizować kiermasz przetworów domowych. Prosimy o pomoc w
organizacji kiermaszu poprzez podarowanie swoich domowych smakołyków w
słoiczkach. Opisane i wycenione przetwory prosimy przynosić do czwartku
26 września. Zapraszamy wszystkich do udziału w Pikniku. Z pewnością
dopisze pogoda i wspaniała atmosfera. Zabawy językowe dla dzieci 5-6 letnich

Początek i koniec

Jest to zabawa ze słowami, przeznaczona dla starszych przedszkolaków. Polega na tym, że rodzic i dziecko na zmianę mówią wyrazy na takiej zasadzie, że pierwsza litera kolejnego wyrazu jest ostatnią literą wyrazu poprzedniego, na przykład: dom masłoOlaaparat...

Zabawa ta kształtuje słuch fonemowy u dzieci. Należy jednak pamiętać, żeby dostosować zabawę do wieku dzieci i nie używać zbyt trudnych wyrazów.

Historyjki obrazkowe

Do przygotowania tej zabawy będą potrzebne kartki oraz kredki. Na kilku kwadratowych karteczkach rysujemy proste ilustracje, przedstawiające na przykład dom, piłkę, motylka, kwiatek, parasol, klucz, truskawkę. Odwracamy karteczki białą stroną, mieszamy, a następnie odwracamy i układamy jedną obok drugiej. Można również wykorzystać karty z gry typu memory. Załóżmy, że karteczki ułożyły się w takiej kolejności: piłka, motyl, kwiatek, parasol, dom, klucz, truskawka. Na podstawie obrazków układamy historyjkę, opowiadanie lub po prostu jedno zdanie. I tak w tym przypadku możemy powiedzieć:

„Ola i Franek byli na podwórku. Franek bawił się piłką, a Ola zamieniła się w obserwatora przyrody. Oglądała motyle i podziwiała rosnące kwiatki. Nagle zaczął padać deszcz, dzieci szybko wyciągnęły parasoli uciekły do domu, jednak miały problem, bo zaciął im się kluczyk w drzwiach. Po chwili udało im się wejść do środka. Na deser przygotowały truskawki z cukrem.”

Podczas tej zabawy uruchamiamy wyobraźnię dzieci, a także kształtujemy ich sposób wypowiadania się. Ważne jest jednak, żeby nie poprawiać dzieci, chyba że popełniają błędy gramatyczne. Początki bywają trudne dla przedszkolaków, dlatego starajmy się im nie podpowiadać i pozwólmy opowiedzieć całą historyjkę. Jest to również świetne ćwiczenie na kształtowanie umiejętności słuchania drugiej osoby – zwłaszcza wśród rodzeństwa.

Tworzenie opowiadania

Zabawa podobna do poprzedniej, ale można się w nią bawić nawet w samochodzie, jako że nie wymaga żadnych przygotowań. Polega ona na tworzeniu opowiadania w taki sposób, że każdy uczestnik mówi po jednym zdaniu. Każde kolejne zdanie musi nawiązywać do tego, co zostało powiedziane wcześniej. Jednocześnie musi zawierać jakieś nowe informacje. Zabawa ta jest idealna także do spędzania wolnego czasu podczas rodzinnego odpoczynku.

Skojarzenia

Zabawa polega na szukaniu skojarzeń. Pierwszy uczestnik mówi na przykład zdanie: „Lato kojarzy mi się z lodami”. Drugi stwierdza: „Lody kojarzą mi się z truskawkami”. Kolejny: „Truskawki kojarzą mi się z deserem”.

W tę zabawę można się śmiało bawić zarówno w podróży, jak i w domu.

Literówka

Zadanie polega na wymyśleniu w bardzo krótkim czasie jak największej liczby słów zaczynających się na literę prezentowaną przez rodzica lub starsze rodzeństwo.

 

Sylaby i dźwięki

Dziecko wymawia słowa sylabami, następnie: wyklaskuje je, wystukuje na bębenku lub stoliku, uderza stopą o podłogę itp.

Ulep literkę

Zajęcia artystyczne polegające na lepieniu liter z plasteliny, ciasta, gliny, modeliny.

Wyobraźnia nie ma granic

Dziecko odpowiada na najróżniejsze - im mniej oczywiste, tym lepiej – pytania.

Co można otworzyć?                                                                                 Wymyśl jak najwięcej rzeczy, które można zrobić z butem?                Co jest ciężkie?                                                                                              Co można zrobić z patyka?

 

 

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM BEZTROSKICH I PEŁNYCH ZWARIOWANYCH PRZYGÓD WAKACJI

 

Już za kilka dni wakacje. Dla niektórych to był ostatni rok w przedszkolu. Dzieci z grupy III i IV pożegnały przedszkole. U Misiaków bawiliśmy się przy muzyce legendarnego zespołu ABBA, natomiast Wiewiórki wzruszyły nas swoja inscenizacją "Brzydkiego Kaczątka". Będziemy za Wami tęsknić.

  

  

 

W przedszkolu nr 22 w Poznaniu odbył się Turniej Piłki Nożnej. Nasze przedszkole reprezentowała grupa Wiewiórek. Po fantastycznej grze zdobyli I miejsce i tytuł Mistrza Europy! jesteśmy z Was dumni!

   

 

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH ODBĘDZIE SIĘ 24 CZERWCA 2019R O GODZ. 16.30
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

To był już XV Festyn Rodzinny w naszym przedszkolu. Tradycyjnie dopisała pogoda i wspaniała atmosfera. Po występach dzieci obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez rodziców. W tym roku była to historia "Czerwonego Kapturka" w wersji p. Anity i p. Magdy. Zabawę i konkursy poprowadziły dla nas animatorki z Mozaiki, a nagroda główna w loterii fantowej trafiła do Adriana.

    

Tradycyjnie pod koniec roku szkolnego najstarsze przedszkolaki spędziły noc w przedszkolu. Tym razem w bajkowej atmosferze bawiły się w ogrodzie, zwiedzały przedszkolne zakamarki, a potem spały aż do rana.

    

Lato coraz bliżej, więc spędzamy dużo czasu w naszym zmodernizowanym ogrodzie. Oprócz nowego sprzętu rekreacyjnego pojawiły się nowe rowerki.

   

                               
Kochani Rodzice

Z ogromną radością informujemy, że nasze Przedszkole zostało nominowane do tytułu Przedszkola Roku w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego. DZIĘKUJEMY!

 

Natomiast p. Anita Talaga oraz p. Małgorzata Szymczyk uzyskały nominację do tytułu Nauczycielki Przedszkola Roku. GRATULUJEMY! 

 Start głosowania wyznaczono na 8 maja. Zapraszamy do udziału w plebiscycie. Więcej informacji na  www.gloswielkopolski.pl/przedszkole-na-medal.

Wydział Oświaty uprzejmie informuje, że pomimo strajku nauczycieli w poznańskich przedszkolach i szkołach rekrutacja do przedszkoli trwa nadal.
4 kwietnia 2019 r. zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. Obecność dziecka na liście dzieci zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola/oddz. przedszkolnego w szkole rodzice/opiekunowie prawni powinni PISEMNIE POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU DZIECKA w przedszkolu/ oddz. przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2019/2020 do 9 kwietnia 2019 r.
Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu do którego dziecko się zakwalifikowało.
W czwartek 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji podstawowej do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W każdej placówce wywieszona będzie lista kandydatów przyjętych i lista kandydatów nieprzyjętych oraz lista placówek z wolnymi miejscami (w załączeniu oraz na stronie www.nabor.pcss.pl/poznan w zakładce Dokumenty). W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą zgodnie z harmonogramem.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej: www.poznan.pl oraz na stronie: Poznański Serwis Oświatowy znajdą Państwo informacje dotyczące tego, jakie zajęcia można zaoferować dzieciom w czasie ewentualnego strajku nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
W załącznikach znajdą Państwo konkretne oferty domów kultury, jednostek sportowych i kulturalnym Miasta Poznania wraz z opisem rodzaju zajęć. Bardzo proszę poinformować o tej możliwości nauczycieli, rodziców oraz uczniów Państwa placówek.
http://www.poznan.pl/mim/info/news/co-zrobic-z-dzieckiem-w-czasie-strajku,131123.html
http://www.poznan.pl/mim/info/news/strajk-nauczycieli-najwazniejsze-informacje,131124.html

Szanowni Rodzice

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 maja 1991 r o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 174), uchwały Międzyzakładowego Zebrania Delegatów OM NSZZ „Solidarność” POiW RW i uchwały Komisji Międzyzakładowej z dnia 22 marca 2019 r., Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i  Wychowania Region Wielkopolska ogłasza, że bezterminowy strajk w Przedszkolu nr 87 rozpocznie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. Informujemy, że strajk będzie prowadzony zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i będzie polegał na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy.
Informacje o zakończeniu akcji strajkowej przekażemy drogą mailową i na naszej stronie internetowej : www.przedszkole87.pl                 
W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu ( jest to przypadek nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, do którego uczęszcza dziecko)  przysługuje ubezpieczonym Rodzicom zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.
Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego jest:
- oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
- wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15
Na stronie miasta Poznania (aktualności) oraz na stronie Wydziału Oświaty (Poznański Serwis Oświatowy) na bieżąco będą umieszczane informacje o sytuacji w placówkach: lista szkół i przedszkoli, które nie biorą udziału w strajku nauczycieli oraz inne przydatne dla rodziców dane.
Niezbędne informacje rodzice będą mogli uzyskać także telefonicznie. Zarówno pod numerem telefonu Poznań Kontakt (61 646 33 44), jak i na specjalnie w tym celu uruchomionej infolinii.
Miejskie placówki kulturalne zorganizują dla dzieci dodatkowe zajęcia. Jeśli strajk potrwa dłużej - pomogą w tym również organizacje pozarządowe. Straż miejska będzie patrolować okolice szkół.
W czasie strajku placówki oświatowe nie będą zamknięte. Nauczyciele będą obecni w budynkach, ale odmówią prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Oznacza to, że rodzice będą mogli uzyskać informacje bezpośrednio w szkole i przedszkolu
Z poważaniem
                            Małgorzata Skrobek z zespołem  Przedszkola Koniec przedszkolnych zabaw dla najstarszych przedszkolaków coraz bliżej. Chcąc dowiedzieć się co czeka ich w szkole odwiedziły SP42 oraz SP25

   


Wiewiórki realizując projekt "Zwierzęta" spotkały się z ekspertami. dowiedziały się ciekawych rzeczy na temat psów, kotów, świnki morskiej i królika

   Rekrutacja 2019 -20120.
Materiały do pobrania

oswadczenie_nr6_kurator_sadowy.doc
oswiadczenia_nr2_(MEN)_samotny.doc
oswiadczenie_nr1_(MEN)_wielodzietnosc.doc
oswiadczenie_nr3_zatrudnienie.doc
oswiadczenie_nr5-PIT.doc
oświadczenie_nr4_starsze_rodzenstwo.doc
potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_zakwalifikowanego_do_przedszkola_2019.doc
przedszkole_wniosek.pdf
przedszkole_zalacznik_kryteria.pdf

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE
28 LUTY 2019r W GODZ. 17.00 - 18.00


Zajączki zakończyły swój pierwszy projekt. Przygotowały prezentację z przebiegu projektu i zaprosiły Motylki, aby opowiedzieć im czego dowiedziały się o pojazdach. Uczyły też starszych kolegów jak prawidłowo przechodzić na pasach.

  

Wszystkie nasze przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do ośrodka edukacyjnego "Łysy Młyn". Poznały wiele ciekawostek na temat ptaków zamieszkujących polskie lasy i nie tylko. Przygotowały dla nich karmę i obserwowały je przez lornetki. Miały też okazję obserwować owady pod mikroskopem.

  

 


Karnawał w pełni, więc i u nas nadszedł czas na karnawałowy balik.

   

Zajączki znalazły temat na swój pierwszy projekt. Postanowiły dowiedzieć się czegoś więcej o pojazdach. Obejrzały książki, zajrzały do wnetrza samochodu i wybrały się na pierwszą wyprawę terenową - przyglądały się ruchowi ulicznemu.

  


WESOŁYCH ŚWIĄT 

Odwiedziły nas panie policjantki. Opowiedziały o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach i wręczyły dla wszystkich przedszkolaków kamizelki odblaskowe zasponsorowane przez firmę Volkswagen Poznań.

 

Motylki tej jesieni realizowały projekt "Instrumenty muzyczne" - grały, tańczyły i poznawały ciekawostki na temat instrumentów

  

Nasze przedszkolaki wiedzą, że najlepiej smakują własne wypieki, więc postanowiły same upiec sobie chlebek na śniadanie. A Motylki pomogły przygotować powidła śliwkowe

 

Na drzewach coraz mniej liści, a u Zajączków coraz weselej. Podczas wspólnych zabaw z rodzicami nastąpiło Uroczyste Pasowanie najmłodszych przedszkolaków.


Jesienna pogoda coraz mniej kolorowa, więc razem z Brozim postanowiliśmy trochę ją zaczarowaćNajstarsze przedszkolaki realizując projekt "Wiewiórka" wybrały się do Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, gdzie spotkały się z ekspertem, aby znaleźć odpowiedź na nurtujące je pytania oraz wykonać szkice z obserwacji.
Pierwszy w tym roku Dzień Otwarty odbył się pod hasłem integracji. Najstarsze przedszkolaki oprowadziły maluszki po przedszkolnych salach. Zajączkom najbardziej spodobały się zabawy w sali Wiewiórek, a Wiewiórki chetnie spędziły czas w sali najmłodszych przedszkolaków.Piękna jesienna pogoda nie opuszcza nas, a my mamy ręce pełne roboty. Wiewiórki przygotowały dla przedszkolaków pyszny ketchup, a Zajączki jogurt "palce lizać"

Jesień powitaliśmy podczas wspaniałej zabawy z grupą "Swarożyc". Były zawody w rzucaniu kapustą, ziemniakami, "łowienie" buraków i wiele śmiechu
02 października na terenie ogrodu przedszkolnego odbył się briefing prasowy z udziałem wiceprezydenta Miasta Poznania Pana  Mariusza Wiśniewskiego oraz radnych, którego celem było podsumowanie wspólnych działań Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta oraz Wydziału Oświaty związanych z wdrażaniem innowacji w edukacji przedszkolnej.
Zaproszeni goście z zainteresowaniem przyglądali się zabawom dzieci przy nowych instalacjach : „Kuchni błotnej”, „Zabawy z wodą” , „Ścieżki podniesionej” i innych.
 Nasze Przedszkole jako jedno z trzech poznańskich przeszkoli bierze udział w projekcie „Aktywne sposoby uczenia się  w edukacji przedszkolnej” oraz "Connecting  Nature"  realizowanym przez biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania przy wsparciu finansowym  W.O. i Rady Osiedla Wilda . Jest  to kontynuacja  międzynarodowego projektu YALE, który był realizowany w latach 2013-2015 przez Miasto Poznań i Berlin. Wizyty studyjne, warsztaty i konferencje służyły wymianie doświadczeń i stały się przyczyną   doskonalenia i wprowadzania innowacyjnych aktywnych metod uczenia się małych dzieci i do wprowadzania pilotażowych zmian w aranżacji przestrzeni  w salach dziecięcych oraz w ogrodach tak aby  pełniła funkcję inspirującą  nie ograniczającą swobodnych ,twórczych  działań  dzieci .
Przestrzeń w salach  jest tłem dla aktywności  bez nadmiaru bodźców , nie przytłacza, ale daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala na swobodną eksplorację, zabawy twórcze, rozwój wszystkich zmysłów i wyobraźni.
Aranżacja ogrodu przedszkolnego  odpowiada na potrzeby dzieci, które były głównymi  pomysłodawcami na etapie tworzenia projektu  wspólnie z kadrą pedagogiczną  , Instytutem Małego Dziecka i architektami .
 Tematem przewodnim naszego ogrodu  to : Wielokulturowość i bioróżnorodność  osadzony w koncepcji pracy przedszkola „Kształtowania otwartości wobec innych kultur , tworzenie warunków do rozwoju dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami”.
Poszczególnym zagadnieniom zostały przypisane odpowiednie miejsca w ogrodzie.
Wolna przestrzeń może być wykorzystana  do uprawiania sportów zespołowych , organizowania pikników z kuchnią świata, amfiteatralne schody i scena mogą służyć do prezentacji różnych tańców etnicznych , domki do zabawy przybrały formę różnych siedzib ludzkich. Centralną część ogrodu  stanowią wyspy piaskowe  na których staną  zgodnie z marzeniami dzieci  urządzenia do zabaw ruchowych , huśtania, wspinania .
 Po dokonanych zmianach ogród zyskał nową funkcjonalność , wykorzystane zostały jego naturalne zasoby, ukształtowanie terenu. Uporządkowane sfery  dają jednocześnie możliwość różnorodnego ich wykorzystania zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
Powstał ogród naturalny  dający dzieciom nieograniczone możliwości badawcze, obserwacji przyrody (Dzięki demonstratorom takim jak domek dla owadów,  żywostół ,) zjawisk atmosferycznych (stacja meteorologiczna) ,hodowli roślin, zabaw piaskiem, wodą. Naturalna przestrzeń wykorzystująca kłody, pnie, ścieżki podniesione czy  ścieżkę bosych stóp tworzy warunki  do  zabaw ruchowych stanowiących wyzwanie   dla dzieci, które mogą wykorzystywać swoje umiejętności stosownie do potrzeb i własnych  możliwości rozwojowych.
Dzięki udziałowi w tym projekcie zyskaliśmy jako pedagodzy nowe kompetencje , które pozwolą nam  w niedalekiej przyszłości dzielić  się  naszymi doświadczeniami i ciekawymi rozwiązaniami  z innymi poznańskimi przedszkolami  w nadziei, że uda nam się rozpropagować  ideę tworzenia naturalnych ogrodów przedszkolnych oraz aranżowania inspirującej i uczącej przestrzeni.

  

  

"Wiewiórki" wybrały się na targi "Smaki Regionów, gdzie wzięły udział w warsztatach owocowych "Polska Ekologia" (posmakowały różne owoce i wykonały z nich wymyślone przez siebie stworki, zwierzątka itp.). A już następnego dnia uczestniczyły w warsztatach "Zwierzęta w ogrodzie - na drzewie, pod ziemią i w wodzie"; obserwowały zwierzęta przez lornetki i przygotowały z naturalnych materiałów jednego z mieszkańców Ogrodu - wiewiórki.

Nasze najmłodsze przedszkolaki są z nami dopiero od miesiąca, a już tyle potrafią np zrobić placek z jabłkamiW tym roku szkolnym postanowiliśmy poszerzyć wiedzę dzieci na temat świata przyrody. Między innymi poprzez obserwacje i badanie zachodzących w niej zjawisk. W tym celu dzieci będą uczestniczyć w cyklicznych warsztatach organizowanych przez Laboratorium Nauki i Zabawy "SUPEŁ". W pierwszych warsztatach wzięły udział dwie najstarsze grupy.WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM I ŻYCZYMY WSZYSTKIM FANTASTYCZNEJ ZABAWY

Przybliż
Zmień kontrast