Przedszkole nr 87 w Poznaniu

o nas

Przedszkole nr 87 w Poznaniu, zlokalizowane jest przy ul. Św. Czesława 6a, powstało w 1964 r., ma 50 letnią tradycję. Nosi imię „Jacusia i Agatki”- bohaterów popularnej wówczas dobranocki. Atutem jest odrestaurowany wolnostojący budynek położony w zadrzewionym ogrodzie z dala od ulicznego zgiełku.
   

W budynku przedszkola mieszczą się cztery duże sale do zajęć z dziećmi, sala rytmiczna, szatnia, gabinet logopedyczny i terapeutyczny, pokój nauczycielski oraz dwa pomieszczenia administracyjne Przestrzeń w przedszkolu jest tak zaaranżowana by stwarzać poczucie bezpieczeństwa, zachęca, animuje, i wspiera różne  pomysły aktywności dzieci, które potrzebują otoczenia przypominającego otoczenie rodzinne. Stąd w salach znajdują się elementy charakterystyczne dla domu rodzinnego –  miękkie kanapy, zaciszne miejsca, indywidualne szuflady, kartony, zdjęcia rodzinne. Aranżacja przestrzeni  jest funkcjonalna i uwzględnia strefy/ uczenia się /: aktywności ruchowej, konstruowania, badania i wielozmysłowej stymulacji, zabaw plastycznych, tematycznych, przeglądania i czytania książek, spotkań grupowych, odpoczynku. Jest również strefa rodzica, która zachęca do pobytu w przedszkolu, zapoznania się z prasą, informacjami od nauczycieli oraz wypożyczania książek dla dzieci. Dokumentem regulującym funkcjonowanie Przedszkola jest Statut. Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 6.00-17.00, posiada 100 miejsc organizacyjnych, uczęszczają do nas dzieci w wieku od 3-6 lat, podzielone na 4 grupy. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę  pedagogiczną w ilości 7 nauczycielek, które ukończyły wyższe studia w zakresie  wychowania przedszkolnego, podyplomowe studia w zakresie gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, logopedii. Ponadto w placówce zatrudnione są 4 osoby na stanowiskach administracyjnych i 7 na stanowiskach obsługowych. Oprócz zajęć obligatoryjnych, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowane są ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z terapii logopedycznej, pedagogicznej, z rytmiki, j. angielskiego, oraz na życzenie rodziców z religii.

     

W pracy  z dziećmi  kierujemy się mottem „ Pomóż mi zrobić to samemu….” Celem naszych działań  jest stworzenie optymalnych, bezpiecznych warunków do ich rozwoju poznawczego oraz emocjonalno- społecznego. Dzieciom nowo przyjętym i ich rodzicom proponujemy udział w zajęciach adaptacyjnych w ramach programu „Wsparcie na starcie.”

     

Zapewniamy dzieciom  kontakt z szeroko rozumianą kulturą, zapraszając do przedszkola aktorów, muzyków, plastyków. Stwarzamy warunki do udziału w warsztatach plastycznych, teatralnych, kulinarnych, konkursach, przeglądach piosenki, olimpiadach sportowych. Stwarzamy warunki do bezpośredniego poznawania środowiska społeczno- przyrodniczego przez organizowanie wycieczek i wyjść do różnych instytucji podczas realizacji  projektów.

 

W ramach współpracy z Instytutem Małego Dziecka w Poznaniu, trwającej od 2002r i udziału zespołu Przedszkola w długofalowych projektach, cały czas doskonalimy naszą pracę w kluczowych obszarach takich jak:
•współpraca przedszkola i rodziny,
•proces adaptacji dzieci w przedszkolu i szkole,
•proces aktywnego  uczenia się małych dzieci.
Podstawową  metodą pracy z dziećmi jest metoda projektu, stosowana od 2007r, w której dzieci kierując się swoimi  potrzebami i zainteresowaniami, poznają  oraz badają  rzeczywistość w sposób bezpośredni za pomocą eksploracji, doświadczenia, eksperymentu. Od kilku lat propagujemy  nowatorskie metody zarówno  w  środowisku lokalnym jak i poprzez  kontakty  zagraniczne które stały się szeroką platformą do wymiany doświadczeń  z przedszkolami niemieckimi oraz z przedstawicielami oświaty  z Finlandii i Norwegii.

   

Wychodząc z założenia, że  wczesne dzieciństwo jest fundamentem rozwoju człowieka, a dostęp do dobrej jakości wczesnej edukacji tak naprawdę  kluczem do sukcesów edukacyjnych, zawodowych i życiowych, nasze działania nastawione są na budowanie kultury małego dziecka i stwarzanie optymalnych warunków do jego  wszechstronnego rozwoju. Nasze działania przynoszą konkretne efekty: dzieci czują się bezpiecznie, przychodzą tu z radością i dużą motywacją do działania.
Rodzicom stwarzamy wiele okazji do udziału w życiu przedszkola, chętnie uczestniczą w zajęciach „Mamo, Tato baw się ze mną”, uroczystościach, festynach kiermaszach, wycieczkach, sami wychodzą z inicjatywą, realizując warsztaty z dziećmi w dziedzinach, w których są ekspertami. Wspólnie z nauczycielkami stworzyli  dla dzieci „Teatr sceny letniej Jacusia i Agatki”, który corocznie zaskakuje niezwykłą premierą. Dzięki dobrze wypracowanej formie komunikacji z rodzicami i stworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania i partnerstwa, wspólnie podejmujemy działania zmierzające do ciągłego rozwoju placówki.

     


Przybliż
Zmień kontrast