Nabór

Szanowni Państwo

Ogłaszamy wygenerowane z systemu Nabór:

•         listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 87

•         niezakwalifikowanych – przesuniętych do innych Przedszkoli zgodnie z podanymi preferencjami

•         niezakwalifikowanych

170 pkt. to minimalna ilość, uprawniająca do kwalifikacji do Przedszkola nr 87

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest potwierdzenie woli przyjęcia do dnia 21 kwietnia 2021r.

Rodzice, którzy mają dostęp do konta dziecka w systemie Nabór mogą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka elektronicznie w systemie zgodnie z załączoną instrukcją do pobrania tutaj

Rodzice, którzy nie mają dostępu do konta w systemie Nabór przynoszą wypełniony dokument ( do pobrania w holu przedszkola  lub  tutaj  podpisany przez obojga rodziców /opiekunów  do dnia 21 kwietnia 2021r.

Listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych   do przedszkola komisja rekrutacyjna poda do wiadomości 26 kwietnia o godz. 12.00 na stronie internetowej oraz przy wejściu do budynku przedszkola .

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

•         W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (od 26 kwietnia) rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

•         Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia potrzymania uzasadnienia.

BRAK ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnego przedszkola Rodzic otrzyma imienne skierowanie dla swojego dziecka do

Skierowania będą sporządzane w dniach od 20 maja do dnia 16 czerwca 2021r.Szanowni Rodzice

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania znajdziecie na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

WAŻNE - >klauzula informacyjna<

Kochani Rodzice

W naszym przedszkolu od Dziecka wszystko się zaczyna. Podejmowane przez nas działania mają na celu zaspokojenie wszystkich jego potrzeb. Dlatego my, pracownicy przedszkola, nieustannie podnosimy swoje umiejętności i poszukujemy nowatorskich metod pracy z małym dzieckiem. Bierzemy udział w różnorodnych szkoleniach i projektach. Między innymi uczestniczyliśmy w projekcie „Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej – poznańskie centra wymiany doświadczeń”, który był realizowany przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania  w latach 2016-2019. Celem projektu było wprowadzenie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w aranżacji przestrzeni przedszkolnej na bazie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z berlińskimi przedszkolami.Jasna przestrzeń  w salach dzieci pozbawiona jest nadmiaru bodźców , nie przytłacza, daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala na swobodną eksplorację, zabawy twórcze, rozwój wszystkich zmysłów i wyobraźni. Jest tak zorganizowana by dzieci nie napotykały na żadne ograniczenia i bariery, co wspiera ich samodzielność i niezależność.A co na temat przedszkola mówią dzieci?

- w przedszkolu są wszystkie książki i słucham jak pani je czyta,
- ja mam w przedszkolu swoich ulubionych kolegów i się z nimi bawię,
- w przedszkolu gramy i śpiewamy dzieciowe piosenki ,
- można pobudować z klocków z kolegą i że można razem porysować kredkami,
- lubię się bawić w kuchni w restaurację,
- uwielbiam obiady i zupy,
- w przedszkolu można się fajnie bawić,
- lubię klocki waflowe,
- lubię biegać w ogródku, zjeżdżać na zjeżdżalni, bawić na dworze samochodem i wchodzić na górkę,
- lubię być w ogrodzie bo można chować się tam do domów.
A skoro o ogrodzie mowa - tam też w ostatnich latach nastąpiły zmiany.Na terenie ogrodu przedszkolnego powstały mikroinstalacje (demonstratory) w  ramach kolejnego projektu realizowanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta mającego na celu promowanie wśród najmłodszych wrażliwości na przyrodę i wiedzę na temat naturalnych procesów przyrodniczych, które zachodzą wokół nas. Powstał ogród naturalny  dający dzieciom nieograniczone możliwości badawcze, obserwacji przyrody, zjawisk atmosferycznych, hodowli roślin, zabaw piaskiem, wodą. Naturalna przestrzeń wykorzystująca kłody, pnie, ścieżki podniesione czy  ścieżkę bosych stóp tworzy warunki  do  takich zabaw ruchowych, które są  wyzwaniem  dla dzieci. Dzięki nim nasze przedszkolaki  mogą wykorzystywać swoje aktualne  możliwości  i  rozwijać umiejętności.

 

Od wielu lat prowadzimy współpracę  z Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, której  efektem między innymi jest wprowadzenie wiodącej w naszym przedszkolu formy pracy z dziećmi – Metody Projektów (szeroko opisanej w zakładce „OFERTY”)Dbając o wszechstronny i prawidłowy rozwój naszych dzieci prowadzimy również zajęcia dodatkowe takie jak:
-  rytmika,
- terapia logopedyczna,
- terapia pedagogiczna ,
- gimnastyka korekcyjna.

Dużym atutem naszego Przedszkola jest domowa kuchnia, posiłki przygotowywane są na miejscu.
Kształtujemy u Dzieci nawyki zdrowego żywienia poprzez prowadzenie warsztatów kulinarnych.

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przybliż
Zmień kontrast