IMG_4105_1.jpg

IMG_4145.jpg
6:30-8:00 - Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna.
8:00-8:20 - Rytuał powitania. Ćwiczenia poranne.
8:20-8:30 - Czynności higieniczne.
8:30-8:50 - I śniadanie.
8:50-9:00 - Czynności organizacyjne
9:00-10:00 - Zabawy i zajęcia dydaktyczne, zajęcia realizowane Metodą Projektów, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:00-11:00 - Pobyt na świeżym powietrzu- zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery
11:00-11:30 - Czynności higieniczne, II śniadanie
11:30-13:00 - Odpoczynek- relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, zabawy przy stolikach (gry i układanki, rysowanie wg wyboru dzieci), zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna.
13:00-13:30 - Czynności higieniczne, obiad.
13.30-17.00 - Zabawy ruchowe kierowane przez nauczyciela, rytuał pożegnania.
Czynności porządkowe, zabawa dowolna przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym .