IMG_4212_2.jpg
W naszym przedszkolu odpłatność za pobyt dziecka jest naliczana zgodnie z Uchwałą nr LIV/806/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9.07.2013 w sprawie określania bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.