IMG_2913_1.jpg


IMG_4113_2.jpg
 

Szanowni Rodzice

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne
w dniu 17 czerwca o godz. 17.00, które odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym.
Spotkania adaptacyjne dla dzieci przeprowadzimy w dniach 26-27 oraz 30-31 sierpnia 2021r.

Lista dzieci przyjętych   Lista dzieci nieprzyjętych


LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W ZAKŁADCE NABÓR


Skacze zajączek po lesie

i życzenia Wam niesie
Przez pisanki przeskakuje
i wesoło pokrzykuje
Po czym znika w długich susach
cały mokry od dyngusa

Jak najwięcej chwil radości
i za oknem pięknej wiosny
    życzy Dyrekcja, Pracownicy
    i Dzieci z naszego przedszkola


Otrzymaliśmy piękne życzenia świąteczne od Pracowników i Podopiecznych zaprzyjaźnionego DPS-u


Dookoła nas budzi się wiosna. Za kilka tygodni powitamy lato i wakacje.

A co po wakacjach?... powitamy nowych kolegów – może właśnie CiebieJacuś i Agatka zapraszają dzieci
kiedy pada deszczyk i gdy słonko świeci.
W gronie przyjaciół świat wielki poznajemy,
śpiewamy, tańczymy, budujemy, malujemy,
w ogrodzie hasamy, książeczki czytamy,
kwiatki uprawiamy, smakołyki zajadamy.

Do naszego Przedszkola zapraszamy i Was,
Miło nam będzie spędzać  razem z Wami czas.


A jakie Was czekają przygody?
Zapraszamy do zakładki „NABÓR


Tak pięknie biało było w naszym ogrodzie, więc szef naszej przedszkolnej kuchni, pan Michał, zaproponował zorganizowanie ogniska na śniegu. A że w lutym jak w garncu – niespodziewanie  przyszła wiosna i ogniskiem, miast pożegnać zimę powitaliśmy kolejną porę roku. I było super! Każdy przedszkolak cierpliwie piekł swoją kiełbaskę, a potem z apetytem zjadł!

   


 


Najstarsze „Wiewiórki” zajęły się sprawdzeniem, jak wielkie są przedmioty wokół nich. A dokładniej – ile co mierzy. W ruch poszły miary krawieckie, stolarskie, linijki. Badacze podzielili się robotą – jedni mierzyli, drudzy zapisywali pomiary.
W tym roku najstarsze przedszkolaki, dzieci z grupy „Wiewiórki”,  wzięły udział w zdalnej, ale bardzo fajnej edycji, V Wildeckiego Turnieju Karnawałowego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 25 w Poznaniu.  W ramach turnieju Wiewiórki wykonały kilka zadań – m.in. rozwiązały krzyżówkę z hasłem, namalowały swój bal karnawałowy, wykonały maski balowe. Z radością informujemy, że zdobyliśmy II miejsce!  Laureaci  otrzymali fantastyczne nagrody – gry planszowe, edukacyjne i  klocki.

 


Bardzo lubimy przedstawienia przygotowane przez aktorów teatru "Promyk". Tym razem zobaczyliśmy spektakl o przygodach dwóch przyjaciół - księcia Bolka i smoka Wartusia. Tydzień później wkroczyliśmy w zaczarowany świat leśnych zwierzątek. Bajkę o przyjaźni i wybaczaniu przedstawił Teatr Cieni "Latarenka"Nareszcie doczekaliśmy się białej zimy! Najstarsze Wiewiórki w ogrodzie z zapałem lepiły ze śniegu kule i sprawdzały, co się kryje pod białym puchem.Przedszkolaki kochają zabawę i pląsy przy muzyce, więc balik karnawałowy musiał się odbyć! W tym roku inaczej niż zazwyczaj - każda grupa zorganizowała go we własnym gronie. Przy tej okazji u Zajączków odbyła się Uroczystość Pasowania na Przedszkolaków. Dzieci otrzymały dyplomy i pamiątkowe kubeczki.

 UWAGA WAŻNA INFORMACJA


Zarządzenie Nr 6/2021
                    Dyrektora Przedszkola nr 87 w Poznaniu
                    dnia 25.01.2021r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć Przedszkolu nr 87 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
                Na podstawie:
• § 18 ust.2 pkt2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach ( Dz.U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z późń. zm.)
• §4b pk1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ( Dz.U.poz. 410)
• §14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19r. (Dz. U. poz. 1394 ze zm.)
Zarządzam co następuje:
                    §1.
Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej grupy II i IV Przedszkola nr 87 w okresie od 25 stycznia 2021r do 29 stycznia 2021r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
                    §2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola.
                    §3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                        Alina Małgorzata Skrobek
                                        Dyrektor Przedszkola nr 87
Zarządzenie Nr 7/2021
                    Dyrektora Przedszkola nr 87 w Poznaniu
                    z dnia 25.01.2021r.
w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Przedszkolu nr 87 w Poznaniu
Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19r. (Dz. U. poz. 1394 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
                        § 1.
Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 87 w Poznaniu z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
                        § 2.
Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), realizowane w okresie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola nr 87 w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
                        § 3.
1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
a) nauczyciel zrealizował zajęcia w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz,
b) nauczyciel uwzględnił tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikający z planów nauczania dla Przedszkola do zrealizowania w poszczególnych oddziałach oraz
d) nauczyciel zapewnił uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
e) każdy rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,
f) nauczyciel przekazał rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit.e,
2. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając kryteria określone w § 1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia.
                        § 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Przedszkola nr 87 w Poznaniu .
                        § 5.
1.Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Przedszkola.
2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                    Alina Małgorzata Skrobek
                                    Dyrektor Przedszkola nr 87Bez zmartwień – z barszczem z grzybami z karpiem,
z gościem co niesie szczęście – czeka nań przecież miejsce.
A w święta niech się snuje kolęda
i gałązki świerkowe niech Wam pachną na zdrowie.
A z Gwiazdką pod świeczek łuną jasną
życzmy sobie najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia

                                                                Dyrekcja, Dzieci

                                                                                i Pracownicy Przedszkola


 


Bardzo lubimy oglądać wesołe przedstawienia. Aktorzy teatru "Promyk" opowiedzieli nam co się wydarzyło pewnego "Pięknego dnia", a z okazji Dnia Pluszowego Misia poznaliśmy perypetie misia Hektorka.Powoli zaczynamy szukać oznak zimy, ale Motylki jeszcze bawią się z jesienią. Realizując projekt "Jesień w naszym ogrodzie" obserwowały i szkicowały drzewa. Postanowiły takimi samymi udekorować swoją salę. Szukały też w książkach odpowiedzi na pytania: m.in.
Dlaczego liście zmieniają kolor jesienią i spadają z drzew? oraz
Jak nazywa się ptaszek z żółtym brzuszkiem, którego można zobaczyć w naszym ogródku?

 

 

Przy różnych okazjach dzieci z naszego przedszkola przygotowywały rozmaite pyszności  - chleb, makaron, powidła, ciasta, czy też pyszne rogaliki na podwieczorek w przededniu Święta 11 listopada. Z powodu pandemii nie mogą kontynuować swoich kulinarnych zabaw. A że tradycji winno stać się zadość p. Michał postanowił sam upiec rogaliki.

 


Za oknami coraz częściej widać jesienną szarugę, ale w naszym przedszkolu zatrzymaliśmy piękną i kolorową "Jesień w koronach drzew" na wystawie prac
plastycznych
Misiaki przed zakończeniem projektu o kosmosie wybrały się do parku przy ul. Księżycowej. Na zakończenie projektu postanowiły wystrzelić swoją rakietę w kosmos... i chyba się im udało! Kiedy po próbie wystrzelenia rakiety w ogrodzie, wróciły do sali - rakiety nie było. Szukały jej w cały przedszkolu, ale nie znalazły

  


Wiewiórki realizują projekt "Pisanie i czytanie", więc często bawią się w biurze, poznają też różne rodzaje pisma na przykład węzełkowe czy hieroglify - same próbowały też pisma klinowego na płytkach z masy solnej; ale znajdowały też czas na zabawy plastyczne i muzyczne
Misiaki zdobywają coraz więcej wiedzy na temat kosmosu - zbudowały własny statek kosmiczny, układ słoneczny i "odkryły nowe planety"
Choć za oknem coraz mniej słońca, Zajączki bawią się w najlepsze - tańczą, malują i budują

                                      Ważna informacja z Sanepidu

Kolejny rok w przedszkolu "Misiaki" rozpoczęły od wesołych zabaw z kolorami i stworzenia "pajęczyny przyjaźni". Od kilku dni badają tajemnice kosmosu. Zaczęli od poznania Układu Słonecznego„Motyle” świętowały urodzinki wrześniowych jubilatów. Z dużym zainteresowaniem obejrzały pokaz iluzjonisty pt. „Hokus-pokus – z magią na wesoło”. W październiku dzieci chętne prezentują przed grupą swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i osiągnięcia. Filip wykazał się ogromną wiedzą i opowiedział nam o pojazdach, które pracują na budowie, a Makary pokazał swój niezwykły talent malarski.

  

Nowe "Zajączki" rozpoczęły swoją przedszkolną przygodę od wesołych zabaw z rodzicami w ogrodzie

 


WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021

WSZYSTKIM ŻYCZYMY ABY UPŁYWAŁ NA WESOŁEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWIE


zapraszamy na spotkania informacyjno- organizacyjne,

które odbędą się w salach poszczególnych grup w dniu 09 września ( środa) według poniższego harmonogramu:

Grupa I godz. 17.00

Grupa II godz. 17.00

Grupa III godz. 17.20

Grupa IV godz. 17.20

 

Bardzo proszę o przyjście po jednej osobie od każdego dziecka w danej grupie .

Do sal zapraszamy wejściem od strony tarasu, prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu . Przy wejściu na teren ogrodu będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk , z którego prosimy skorzystać.
Program ZDROWO JEMY , ZDROWO ROŚNIEMY